5.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις στην κατηγορία «Πανεπιστήμια» με 4.709 και 3.336 δημοσιεύσεις το 2020, αντίστοιχα (Διάγραμμα 5.1.1). Ακολουθούν το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

 

Διάγραμμα 5.1.1

 

 

 

 

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 4.1.2 παρουσιάζεται ο αριθμός δημοσιεύσεων και ο δείκτης αριθμού δημοσιεύσεων με έτος βάσης το 2006 (2006=100) για κάθε Πανεπιστήμιο για την περίοδο 2006-2020.

 

Διάγραμμα 5.1.2

 

 

 

 

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 5.1.3 παρουσιάζεται ο αριθμός δημοσιεύσεων και η συμμετοχή κάθε Πανεπιστημίου στην παραγωγή δημοσιεύσεων της κατηγορίας «Πανεπιστήμια» για την πενταετία 2016-2020. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με 19.962 δημοσιεύσεις καταλαμβάνει το 29,4% των δημοσιεύσεων της κατηγορίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με 14.527 δημοσιεύσεις, το 21,4%, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με 7.561 δημοσιεύσεις, το 11,1% και το Πανεπιστήμιο Πατρών με 6.741 δημοσιεύσεις το 9,9%. Τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια έχουν μερίδια κάτω από 9%.

 

 

 

 

Διάγραμμα 5.1.3

 

 

 

 

Μεγέθυνση