8.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

Το 2020, το ΛΑΪΚΟ παρήγαγε τις περισσότερες δημοσιεύσεις (404), ενώ ακολουθεί το ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, το ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Αθηνών, τα Νοσοκομεία ΥΠΕΘΑ και ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ (Διάγραμμα 8.1.1).

 

 

Διάγραμμα 8.1.1

 

 

 

 

Μεγέθυνση

 

Το Διάγραμμα 8.1.2 παρουσιάζει για τα δεκατέσσερα Δημόσια Νοσοκομεία τον αριθμό δημοσιεύσεων ανά έτος και το δείκτη αριθμού δημοσιεύσεων με έτος βάσης το 2006 (2006=100) για την περίοδο 2006-2020.   

 

Διάγραμμα 8.1.2

 

 

 

 

Μεγέθυνση

 

Το Διάγραμμα 8.1.3 παρουσιάζει τον αριθμό δημοσιεύσεων και τη συμμετοχή του στο συνολικό αριθμό των δημοσιεύσεων της κατηγορίας Δημόσια Νοσοκομεία για την πενταετία 2016-2020. Το ΛΑΪΚΟ έχει 1.627 δημοσιεύσεις και μερίδιο 15,8%, και το ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 1.087 δημοσιεύσεις και μερίδιο 10,6%. Τα υπόλοιπα Νοσοκομεία έχουν μερίδια χαμηλότερα του 10%

 

Διάγραμμα 8.1.3

 

 

 

 

Μεγέθυνση

 

Για την παράθεση των στοιχείων που αφορούν τα δημόσια νοσοκομεία δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι συγχωνεύσεις και οι ενοποιήσεις φορέων που πραγματοποιήθηκαν το 2014 στο χώρο της Υγείας.