8.2 Αριθμός αναφορών

Σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 2006-2020, το ποσοστό των δημοσιεύσεων που έχουν αναφορές είναι υψηλό για τα περισσότερα Δημόσια Νοσοκομεία. Για την πενταετία 2016-2020, ποσοστά υψηλότερα από το μέσο εθνικό ποσοστό δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές (77,8%), επιτυγχάνει μόνο το ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (81,8%) (Διάγραμμα 8.2.1).

 

Διάγραμμα 8.2.1

 

 

 

 

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 8.2.2 παρουσιάζεται η εξέλιξη του αριθμού των αναφορών που λαμβάνουν οι δημοσιεύσεις στα δεκατέσσερα εξεταζόμενα νοσοκομεία κατά την περίοδο 2006-2020.

 

Διάγραμμα 8.2.2

 

 

 

 

Μεγέθυνση

 

Την πενταετία 2016-2020, το μεγαλύτερο αριθμό αναφορών και την υψηλότερη συμμετοχή στις αναφορές της κατηγορίας επιτυγχάνει το νοσοκομείο ΛΑΪΚΟ (17.421 αναφορές και μερίδιο 18,6%), το ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (16.105 αναφορές και μερίδιο 17,2%). Τα υπόλοιπα νοσοκομεία έχουν μερίδια χαμηλότερα από 10% (Διάγραμμα 8.2.3).

 

Διάγραμμα 8.2.3

 

 

 

 

Μεγέθυνση