Παράρτημα ΙΙΙ: Επιστημονικά Πεδία

Σχήμα ταξινόμησης επιστημονικών πεδίων

Tο σχήμα ταξινόμησης των επιστημονικών πεδίων του ΕΚΤ αποτελείται από τρία ιεραρχικά επίπεδα:

  • Γενικά επιστημονικά πεδία (1ο επίπεδο)
  • Ειδικά επιστημονικά πεδία (2ο επίπεδο)
  • Εξειδικεύσεις επιστημονικών πεδίων (3ο επίπεδο)

Το 1ο και το 2ο επίπεδο εφαρμόζουν τα πεδία της ταξινόμησης Frascati (Frascati Manual (2015): Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris), σύμφωνα με την οποία οι τομείς της έρευνας κατηγοριοποιούνται σε 6 γενικές κατηγορίες και 42 υποκατηγορίες. 

Το σχήμα ταξινόμησης των επιστημονικών πεδίων εφαρμόζεται για την ταξινόμηση των διδακτορικών διατριβών στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών που τηρεί το ΕΚΤ και χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έκδοση για την αντιστοίχιση των εξειδικευμένων θεματικών περιοχών της βάσης δεδομένων Incites της Web of Science (Clarivate Analytics). 

 

 

 
Γενικό επιστημονικό πεδίο (1ο επίπεδο ΕΑΔΔ/ Frascati)  Ειδικό επιστημονικό πεδίο (2ο επίπεδο ΕΑΔΔ/Frascati) Εξειδικευμένο επιστημονικό πεδίο (3ο επίπεδο) 
Natural Sciences Mathematics Geometry and Topology
Algebra and Number Theory
Artificial Intelligence
Discrete Mathematics and Combinatorics
Mathematics, Interdisciplinary Applications
Applied Mathematics
Mathematics (miscellaneous)
Mathematics, general
Mathematical analysis
Logic
Modeling and Simulation
Statistics and Probability
Computer and Information Sciences Bioinformatics
Computer Graphics and Computer-Aided Design
Human-Computer Interaction
Computer Science Interdisciplinary Applications
Computer Networks and Communications
Computer Science
Computer and Information sciences, miscellaneous
Computer science, theory and methods
Cybernetics
Software
Information Systems
Artificial Intelligence
Physical Sciences Acoustics and Ultrasonics
Astronomy and Astrophysics
Atomic, Molecular and Chemical Physics
Applied Physics
Quantum science and technology
Mathematical Physics
Optics
Nuclear Physics
Particles and fields physics
Physics, Fluids and Plasmas
Condensed Matter Physics
Physics, miscellaneous
Physics, general
Physics, interdisciplinary
Chemical Sciences Analytical Chemistry
Inorganic and Nuclear Chemistry
Polymer Science
Applied Chemistry
Electrochemistry
Crystallography
Organic Chemistry
Physical and Theoretical Chemistry
Chemistry, miscellaneous
Chemistry, general
Chemistry, interdisciplinary
spectroscopy
Earth and Related Environmental Sciences Geosciences, miscellaneous
Geosciences, general
Geosciences, interdisciplinary
Geology
Geophysics
Geochemistry and Petrology
Earth-Surface Processes
Environmental Sciences
Aquatic Science
Computers in Earth Sciences
Volcanology
Meteorology and Atmospheric Sciences
Mineralogy
Global and planetary change, climatic change
Paleontology
Environmental Chemistry
Water Resources
Physical Geography
Biological Sciences Developmental Biology
Biology
Cell Biology
Reproductive Biology
Mathematical and Computational Biology
Biology, miscellaneous
Biology, interdisciplinary
Biotechnology
Biophysics
Biochemistry and Molecular Biology
Biochemical Research Methods
Genetics and Heredity
Biodiversity Conservation
Entomology
Behavioral Sciences
Plant Science
Zoology
Marine and Freshwater Biology
Virology
Limnology
Microbiology
Mycology
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics
Ornithology
Reproductive Biology
Microscopy
Evolutionary Biology
Other Natural Sciences Other Natural Sciences
Engineering and Tehcnology Chemical Engineering Process Chemistry and Technology
Chemical Engineering
Civil Engineering Audio engineering
Mechanics
Automotive Engineering
Mechanical Engineering
Nuclear Energy and Engineering
Structural Engineering
Transportation science and Technology
Construction and Building technology
Architecture engineering
Civil Engineering
Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering Automation and control systems
Computer science, Hardware and Architecture
Electrical and Electronic Engineering
Communication engineering and systems, Telecommunications
Robotics
Media Technology
Engineering, Industrial
Engineering, Manufacturing
Environmental Biotechnology Bioremediation
Environmental biotechnology related ethics
Environmental biotechnology
Renewable Energy, Sustainability and the Environment
Geotechnical Engineering and Engineering Geology
Waste Management and Disposal
Energy and Fuels
Mining and Mineral Processing
Water Science and Technology
Energy Engineering and Power Technology
Petroleum Engineering
Ocean Engineering
Marine engineering
Environmental Engineering
Green and Sustainable Science and Technology
Remote Sensing
Environmental Engineering Bioremediation
Environmental biotechnology related ethics
Environmental biotechnology
Renewable Energy, Sustainability and the Environment
Geotechnical Engineering and Engineering Geology
Waste Management and Disposal
Energy and Fuels
Mining and Mineral Processing
Water Science and Technology
Energy Engineering and Power Technology
Petroleum Engineering
Ocean Engineering
Marine engineering
Environmental Engineering
Green and Sustainable Science and Technology
Remote Sensing
Industrial Biotechnology Biomaterials
Industrial Biotechnology
Bioproducts/Bio-based products
Bioprocessing technologies 
Materials Engineering Materials science, miscellaneous
Materials science, general
Materials Science, Characterization and testing
Surfaces, Coatings and Films
Electronic, Optical and Magnetic Materials
Ceramics and Composites
Textiles
Metals and Alloys
Metallurgy and Metallurgical Engineering
Polymers and Plastics
Paper and wood
Materials science, interdisciplinary
Materials Science, Composites
Mechanical Engineering Audio engineering
Mechanics
Automotive Engineering
Nuclear Energy and Engineering
Thermodynamics
Mechanical Engineering
Aerospace Engineering
Medical Engineering Cell and Tissue Engineering
Medical Laboratory Technology
Biomedical Engineering
Nano-Technology Nano-processes
Nanoscience and Nanotechnology
Nano-materials
Other Engineering and Technologies Engineering and Technologies, miscellaneous
Engineering, general
Engineering, interdisciplinary
Biotechnology and Applied Microbiology
Food Science and Technology
Engineering and Technologies, miscellaneous
Engineering, general
Engineering, interdisciplinary
Instruments and Instrumentation
Imaging Science & Photographic Technology
Medical and Health Sciences Basic Medicine Drug Discovery
Anatomy
Immunology
Basic medicine, miscellaneous
Basic medicine, general
Human genetics
Embryology
Endocrine and Autonomic Systems
Medical Biochemistry
Histology
Molecular Medicine
Neurosciences
Pathology
Toxicology
Medicinal chemistry
Pharmacology and Pharmacy
Physiology
Clinical Medicine Hematology
Audiology and Speech language pathology
Allergy
Anesthesiology and Pain Medicine
Reproductive medicine
Andrology
Gastroenterology
General and Internal Medicine
Geriatrics and Gerontology
Dermatology
Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Emergency Medicine
Hepatology
Critical Care and Intensive Care Medicine
Cardiology and Cardiovascular Medicine
Clinical Genetics
Clinical medicine, miscellaneous
Clinical medicine, general
Clinical Neurology
Neuroimaging
Obstetrics and Gynecology
Transplantation
Microbiology (medical)
Radiology, Nuclear Medicine and Imaging
Nephrology
Oncology
Dentistry, Oral Surgery and Medicine
Integrative, Complementary and Alternative Medicine
Orthopedics and Sports Medicine
Urology
Ophthalmology
Peripheral Vascular Disease
Pediatrics, Perinatology and Child Health
Pulmonary and Respiratory Medicine
Rheumatology
Surgery
Psychiatry and Mental Health
Otorhinolaryngology
Health Sciences Rehabilitation
Public Health, Environmental and Occupational Health
Nutrition and Dietetics
Health Professions
Epidemiology
Health sciences, miscellaneous
Health sciences, general
Sport Sciences
Medical Ethics
Medical Informatics
Tropical Medicine
Legal Medicine
Substance Abuse
Biomedical Social Sciences
Infectious Diseases
Nursing
Parasitology
Health Policy and Services
Primary Health Care
Advanced and Specialized Nursing
Health Care Sciences & Services
Medical Biotechnology Medical biotechnology related ethics
Medical Biotechnology
 
Other Medical Sciences Research and Experimental medicine
Medicine, miscellaneous
Pathology and Forensic Medicine
Integrative & Complementary Medicine
Medicine, Legal
Agricultural and Veterinary  Sciences Agriculture, Forestry and Fisheries Agronomy and Crop Science
Fisheries
Agriculture, miscellaneous
Agriculture, general
Agriculture, interdisciplinary
Forestry
Soil Science
Horticulture
Agricultural Biotechnology Food Biotechnology
Agricultural biotechnology
Agricultural biotechnology related ethics
Livestock cloning
GM Technology
Animal and Dairy Science Dairy and Animal Science
Husbandry
Veterinary Science Food Animals
Veterinary Sciences
Small Animals
Other Agricultural Sciences Agricultural Economics and Policy
Other agricultural sciences
Agricultural Engineering
Agriculture, Multidisciplinary
Social Sciences Economics and Business Management of Technology and Innovation
Economics and Business Management
Economics and Business Decision Sciences
Economics and Business Business
Economics and Business Industrial Relations and Labor
Economics and Business Accounting
Economics and Business Marketing
Economics and Business Econometrics
Economics and Business Ecomonics
Economics and Business Organizational Behavior and Human Resource Management
Economics and Business Statistics, Probability and Uncertainty
Economics and Business Finance
Economics and Business Management Science and Operations Research
Education Teaching and Training
Education Special Education
Education Education and Educational Research
Education Education, miscellaneous
Education Education, Scientific Disciplines
Law Law
Law Criminology and Penology
Law Law, interdisciplinary
Media and Communications Journalism
Media and Communications Communication
Media and Communications Information science
Media and Communications Media
Other Social Sciences History of Social Sciences
Other Social Sciences Social sciences, miscellaneous
Other Social Sciences Social sciences, interdisciplinary
Other Social Sciences Social Sciences, Mathematical Methods
Other Social Sciences Cultural Studies
Other Social Sciences Hospitality, Leisure, Sport and Tourism
Other Social Sciences Gerontology
Political Science Public Administration
Political Science International Relations
Political Science Political Science
Psychology and Cognitive Sciences Developmental Psychology
Psychology and Cognitive Sciences Biological Psychology
Psychology and Cognitive Sciences Applied Psychology
Psychology and Cognitive Sciences Clinical Psychology
Psychology and Cognitive Sciences Social Psychology
Psychology and Cognitive Sciences Mathematical Psychology
Psychology and Cognitive Sciences Experimental and Cognitive Psychology
Psychology and Cognitive Sciences Psychology, Psychoanalysis
Psychology and Cognitive Sciences Educational Psychology
Psychology and Cognitive Sciences Psychology, general
Psychology and Cognitive Sciences Psychology, interdisciplinary
Psychology and Cognitive Sciences Ergonomics
Social and Economic Geography Development studies
Social and Economic Geography Urban Studies
Social and Economic Geography Geography
Social and Economic Geography Area Studies
Social and Economic Geography Transportation
Social and Economic Geography Environmental Studies
Social and Economic Geography Regional and urban planning
Sociology Anthropology
Sociology Demography
Sociology Ethnic Studies
Sociology Social Issues
Sociology Social Work
Sociology Sociology
Sociology Women's Studies
Sociology Family Studies
Sociology Gender Studies
Humanities and the Arts History and Archaeology Medieval and Renaissance Studies
History and Archaeology Ancient history
History and Archaeology Archaeology
History and Archaeology Greek history
History and Archaeology History
History and Archaeology American history
History and Archaeology Asian history
History and Archaeology African history
History and Archaeology European history
History and Archaeology History of Oceania
History and Archaeology History, miscellaneous
History and Archaeology Medieval history
History and Archaeology Modern history
History and Archaeology Prehistory
History and Archaeology Contemporary history
History and Archaeology Conservation
Languages and Literature American literature
Languages and Literature African, Australian, Canadian literature
Languages and Literature German, Dutch, Scandinavian literature
Languages and Literature Language and Linguistics
Languages and Literature Greek literature
Languages and Literature European literature
Languages and Literature Literary Theory and Critisism
Languages and Literature Classics
Languages and Literature Literature
Languages and Literature British Isles literature
Languages and Literature Literary Reviews
Languages and Literature Fiction
Languages and Literature Modern literature
Languages and Literature Poetry
Languages and Literature Romance literature
Languages and Literature Slavic literature
Languages and Literature Contemporary literature
Languages and Literature Philology
Languages and Literature Medieval literature
Languages and Literature Linguistics
Arts (arts, history of arts, performing arts, music) Architectural design
Arts (arts, history of arts, performing arts, music) Visual arts
Arts (arts, history of arts, performing arts, music) Performing arts
Arts (arts, history of arts, performing arts, music) Theater
Arts (arts, history of arts, performing arts, music) Art history
Arts (arts, history of arts, performing arts, music) Film, Radio,Television
Arts (arts, history of arts, performing arts, music) Folk art
Arts (arts, history of arts, performing arts, music) Music
Arts (arts, history of arts, performing arts, music) Arts, interdisciplinary
Arts (arts, history of arts, performing arts, music) Art
Arts (arts, history of arts, performing arts, music) Dance
Arts (arts, history of arts, performing arts, music) Poetry
Other Humanities Folklore
Other Humanities Humanities, miscellaneous
Other Humanities Humanities, general
Other Humanities Cultural management
Other Humanities Humanities, interdisciplinary
Other Humanities Asian Studies
Philosophy, Ethics and Religion Ethics
Philosophy, Ethics and Religion Theology
Philosophy, Ethics and Religion Religion
Philosophy, Ethics and Religion History and Philosophy of Science
Philosophy, Ethics and Religion Philosophy